克罗斯奥我bywydcampws yn prifysgol abertawe

rydym yn deall bod angen i ni Eich Cefnogi Mewn Amrywiaeth o Ffyrdd er Mwyn I Chi Allu Mwynhau Eich Amser Yn Y Brefysgol I'R Eithaf。 

rydym yn cynnig gwasanaethau cyngor a chymorth diduedd am ddim i fyfyrwyr,heb feirniadu,mewn amgylchedd cartrefol,cyfeillgar a chyfrinachol。 Dewch I'N Gweld I Gael Cymorth Arbenigol Gan Wasaneethau'r Gaplaniaeth,Cymunedol.,Rhyngwladol.,ariannol. A Lesiant。

SUT I Gysylltuâni gaplaniaeth,cymunedol,rhyngwladol,ariannol. A Lesiant.。

cwrddâ'rtîm.

Student group2

PWY YDYN NI A BETH RYDYM YN EI WNEUD!