Sut Rydyn Yn Gwarantu Cynnig

rydym yn. 金兰库 Y Cewch Gynnig Amodol Ar Gyfer CWRS YM MHRifysgol Abertawe。* 

Byddwn yn ystyried eich cais ar sail cyflawnadau blaenorol,Eich datominiad personol ucas,Graddau Disgwyliedig,Geirda a chymysgdd o bynciau i Osod Telerau Pob Cynnig。

BYDD YMGEISWYR SY'N EIN DEWIS FEL DEWIS CADARN YN ELWA O HyblyGrwydd O Ran Y Graddau A枚发仪。 Mae Ein Haddysgu Fairon Aur Yn Rhoi Canlyniadau Gyrfaol Llwyddiannus I Fyfyrwyr,Beth Bynnag Eu Siwrnai I Gofreestru。

OS OES Gennych DdiddordebeB YN Abertawe,Ond Mae Gennych Bryderon Ynghylch Cyrraedd Ein Cynnig Cyhoeddedig,Neu Os Byddwch Yn Cael Cynnig Atyniadol GaN Brifysgol Arall,CysylltwchÂnidwy Ffonio. neu E-Bostio.,一个gallwn drafod艾希amgylchiadau ymhellach。

* nid yw'r cynnig hwn yn gumwys ar gyfer cyrsiau proffesiynol - maeRraest o Gyrsiau Anghymwys Yn Yr Adran'Flwyddiannus'Yn Y Cwestiynau Cyffredin Isod。

Mathau O艺术纪念Cynnig Wedi'u HesboIo

Pan Fyddwn Yn Gwarantu Cynnig I Chi,Bydd Ar Un O'R FFurfiau棒子: